Lakossági vélemények egy zöldebb Európáért

Jelentkezem

Időpont: 2024. január 12-13.

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.)

A közösségi gyűlésről bővebben

A közösségi gyűlés során az élet bármely területéről érkezett helyi lakosok vehetnek részt egy két napos eseményen, ahol további 49, szintén szegedi lakossal beszélgetnek, osztják meg gondolataikat és véleményüket, közösen alkotnak, javasolnak, hoznak döntéseket. A 2024. január 12-13-án sorra kerülő közösségi gyűlés fő témaköre Szeged zöld jövőképe lesz, többek között olyan résztémákat érintve, mint a közlekedés, energetika, zöld felületek és a hulladékgazdálkodás. A résztvevők elsőkézből gyűjthetnek további információkat a témakörben, cserélhetnek tapasztalatot, oszthatják meg véleményüket és fogalmazhatnak meg közösen javaslatokat. Ezeket a szervezők eljuttatják a városvezetés számára.

A COVID pandémia, valamint a különböző válságok megingatták a demokratikus intézményekbe vetett általános hitet. Ráadásul az elmúlt évtizedben egyre nagyobb léptékű társadalmi részvétel a döntéshozatalban is visszább szorult az elmúlt időszakban. A „PHOENIX” projektben résztvevő közreműködők úgy érzik, hogy szükség van a lakosság véleményének a meghallgatására, a vélemények békés megosztására, a különböző álláspontok megismerésére.
A “PHOENIX” projekt célja ezért, hogy innovatív módon növelje a társadalmi részvételt, a különböző fejlesztési eszközök hatékonyságát és eredményességét a település- és területfejlesztésben, úgy, hogy az hozzájáruljon az Európai Zöld Megállapodáshoz (European Green Deal). Ezért a projektben különböző társadalmi bevonást szolgáló módszerek kidolgozására és megvalósítására kerül sor Európa 9 országában, 11 helyszínen.

A projekt által generált és végigkövetett települési és térségi társadalmi bevonás lényege, hogy különböző intézmények, szereplők, aktorok különböző környezeti kérdésekről különböző területi léptékeken elmondhassák a tapasztalataikat és véleményüket. Ennek segítségével bizalmi kapcsolatok láncolata, valamint szélesebb körű társadalmi támogatás és együttműködés jön létre a szereplők közt, a szakpolitikák páneurópai szintű kialakításához és végrehajtásához.

A projekt első évében az úgynevezett “Phoenix Tangram” kialakítása történik meg, ami a legjobb gyakorlatok mélyreható elemzése lesz. Ezt követően az ajánlásokat és a legsikeresebb közösségi döntéshozatali módszereket összegyűjtve különböző helyszíneken tesztelik (Pilot) a résztvevő partnerek. A különböző Pilot tesztek megvalósulásának folyamatában mind módszertani, mind operatív partnerek is jelen vannak. Így kerül sor többek között az első szegedi közösségi gyűlés megszervezésére is a Szegedi Tudományegyetem szakmai támogatásával és az Enrawell Consulting Kft. megvalósításával, Szeged Megyei Jogú Város partnerségében.

A projekt politikasemleges, politikai értékfüggetlen, célja, hogy az egyes közösségi döntéshozatali módszertani tesztek végén az így szerzett tapasztalatokat összegyűjtsék, és más városok, régiók, területek és intézmények is hasznosíthassák azokat a jövőben. A “PHOENIX” projekt teljeskörű eredményeit 2025-ben egy összegző szakpolitikai ajánlásban fogják publikálni a projekt konzorcium tagjai.

Ha bővebb információt szeretne kapni a projektről, azt megtalálja az alábbi európai pályázati honlapon angol nyelven:

https://cordis.europa.eu/project/id/101037328

A közösségi gyűlés érintett témái

Tudáshiány a fenntartható energetika és a zöld átállás témájában

Probléma és megbeszélendő kérdés: a lakosságot nem kellően tájékoztatják az úgynevezett „energetikai átállásról”, a szemléletformálás csak felületes vagy teljesen hiányzik, nem jut el a társadalom széles rétegeihez. Emellett hiányzik a közösségi szemlélet.

A közösségi gyűlés célja, hogy a lakosság közösen kínáljon a tudáshiány csökkentésére megoldást az önkormányzat számára.

A városi hősziget és az energetika kapcsolata

Probléma és megbeszélendő kérdés: Városi hősziget jelenség jelentkezik a belvárosban a magas beépítettség miatt. Ezért nyáron a városban sokkal melegebb van mint a város környékén, ráadásul ez hosszú távon sem mindig enyhül. A hősziget növeli az energiafelhasználást a klímaberendezések miatt, amik pedig tovább erősítik a hősziget hatást.

A közösségi gyűlés célja, hogy a városi hősziget hatás csökkentésére tegyenek megoldási javaslatot a résztvevők.

Fűtés és hulladékgazdálkodás kapcsolata

Probléma és megbeszélendő kérdés: a hulladékégetés a téli időszakban akut kérdés, mely erőteljesen szennyezi a levegőt, bosszantja a szomszédságot.

A közösségi gyűlés célja, hogy a szeméttel kapcsolatos problémák, fűtés és szemét kapcsolatában feltárja a legnagyobb gondokat, feltérképezze a legérintettebb területeket és közös megoldási javaslatot dolgozzanak ki.

Közösségi közlekedés konfliktusai Szegeden

Probléma és megbeszélendő kérdés: A személyautóhasználat megsokszorozódott, a közlekedők között számos konfliktus húzódik. Autós vs. gyalogos, autós vs. kerékpáros, kerékpáros vs. gyalogos. „Mindenki utál mindenkit.” A résztvevőknek fel kell tárni, hogy mik a legnagyobb konfliktusforrások Szegeden, és hogy mi lehet a megoldás.

A közösségi gyűlés célja, hogy körüljárják a közösségi közlekedés és a zöldebb közlekedés témát, majd tegyenek javaslatot arra, hogy hogyan lehet racionálisabb a szegedi közlekedéstervezés, hogyan lehetne az embereket a zöldebb közlekedési megoldásokra.