Adatvédelmi Tájékoztató

A COVID pandémia, a különböző válságok megingatták a demokratikus intézményekbe vetett hitet. Ráadásul az elmúlt évtizedben egyre nagyobb léptékű társadalmi részvétel a döntéshozatalban visszább szorult. A projekt résztvevői úgy érzik, hogy szükség van a lakosság véleményének a meghallgatására, a vélemények békés megosztására, a különböző álláspontok megismerésére.

A „PHOENIX” projekt célja ezért, hogy innovatív módon növelje a társadalmi részvételt, a különböző fejlesztési eszközök hatékonyságát és eredményességét a település- és területfejlesztésben, úgy, hogy az hozzájáruljon az Európai Zöld Megállapodáshoz (European Green Deal). Éppen ezért a projektben különböző társadalmi bevonást szolgáló módszereket dolgozunk ki és valósítunk meg Európa 9 országában, 11 helyszínen.

A projekt által generált és végigkövetett települési és térségi társadalmi bevonás lényege, hogy különböző intézmények, szereplők, aktorok különböző környezeti kérdésekről különböző területi léptékeken elmondhassák a tapasztalataikat és véleményüket. Ennek segítségével bizalmi kapcsolatok láncolatát, valamint szélesebb körű társadalmi támogatást és együttműködést hoz létre a szereplők közt a szakpolitikák páneurópai szintű kialakításához és végrehajtásához.

Adatkezelési gyakorlatunkat a fentiek elérése érdekében és szellemiségében, az átláthatóság jegyében állítottuk össze, amellyel kapcsolatban IDE KATTINTVA tájékozódhat.

SIMBOLO COLOR@2x